CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


Pracovný zošit 8   ̋Bystrá hlava ̋Pracovný zošiť je určený najmä pre tých, ktorí si chcú osviežiť a precvičiť svoju pamäť ,najmä dlhodobú. Poskytuje možnosť posilniť si svoje schopnosti, spomenúť si na poznatky a vedomosti, ktoré patria u väčšiny z nás k všeobecne známym. Práca s nimi predpokladá precvičovanie poznávacích  funkcií – pamäti, pozornosti, logického myslenia, orientácie, reči.V zošite sú cvičenia, ktorými si môžete overiť svoje vedomosti z rôznych oblastí, akými sú príroda, kultúra, história, geografia, či slovná zásoba. Ak sú pre vás náročné, je to z dôvodu, že ste týmto poznatkom nevenovali patričnú pozornosť, neboli pre vás dôležité, alebo to bolo príliš dávno, keď ste sa s týmito informáciami stretli. Avšak na základe schopnosti logicky uvažovať, kombinovať, selektovať a asociovať sa určite dopracujete k správnemu výsledku.Viac info a objednávky v sekci PRACOVNÉ ZOŠITY

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI