CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

  


FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama


1. Z údajov v daňovom priznaní pre fyzické osoby si vypočítajte 2 %, resp. 3 %* z celkovej dane z príjmov – to je max. suma, ktorú môžete poukázať v prospech Nadácie MEMORY (musí to byť suma minimálne 3,32 €).


2. Tlačivo daňového priznania už obsahuje Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.


3. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie   fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo ak máte príjmy podľa §5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania).


4. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 03. 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov ) meno, priezvisko a trvalý pobyt) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a my sa vám budeme môcť poďakovať. Daňový úrad nám tieto informácie poskytne v januári nasledovného roku.


6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Nadácie MEMORY.


* Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá v roku 2018 odpracovala min. 40 hodín dobrovoľníckej práce (potvrdenie Vám vydá organizácia, pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali), môžete poukázať až 3 % svojich daní. Pri odosielaní tlačív na daňový úrad je nevyhnutné priložiť aj toto potvrdenie o dobrovoľníckej práci

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY