Diel 1Zabúdanie.
Mýty a fakty o zabúdaní.

Ako prebieha proces zapamätávania? Do akej miery je normálne zabúdať? Dozviete sa čo všetko môže byť príčinou toho, že pamäť nefunguje podľa našich predstáv.

Moja pamäť

Bedeker, PDF