Diel 3Diagnostika demencie, liečba a pomoc rodine.

Ako máme postupovať keď máme podozrenie na demenciu? Kto stanoví diagnózu? Vysvetlíme aké sú príčiny vzniku demencie, ako sa diagnostikuje a lieči. Oboznámime vás o akú sociálnu pomoc si ako rodinný opatrovateľ môžete požiadať.