Diel 4Rodinná súdržnosť

Ako máme fungovať ako rodina? Čo urobiť, aby som v tom nebol sám? Návod ako fungovať s rodinou tak, aby záťaž bola rovnomerne rozložená.