Diel 5Stereotyp ako pomocník

Aké aktivity sú vhodné pre jednotlivé štádiá demencie? Inšpirujte sa aktivitami, ktoré môžete so svojím blízkym vykonávať v domácom prostredí.