Diel 6Podpora priateľského prostredia

Prečo nevie niečo pochopiť, keď mu to vysvetľujem? Ukážeme vám ako porozumieť zmenenému vnímaniu vášho príbuzného.