Úvod

Alzheimerfórum je vytvorené z 10 inštruktážnych videí, ktoré sa tématicky dotýkajú najčastejších problémov starostlivosti o človeka s demenciou v domácom prostredí. Témami vás budú sprevádzať odborníci z Centra Memory n.o.