CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI

Centrum Memory n.o.


Sme nezisková organizácia poskytujúca všebecne prospešné služby ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. Sme modelovým a jediným zariadením svojho druhu na Slovensku. Centrum MEMORY bolo založené Nadáciou MEMORY v roku 2002.


​Poskytujeme služby v sociálnej oblasti (špecializovaný denný pobyt pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, kognitívne tréningy, poradenstvo), zdravotnícke služby (psychiatrická ambulancia, ambulancia liečebného pedagóga), preventívne aktivity (tréningy pamäti), akreditované vzdelávanie (opatrovateľov, pracovníkov v sociálnych a zdravotníckych organizáciách) a prax pre študentov.

K 1. januáru 2005 sa naše zariadenie stalo súčasťou Centra Excelentnosti Slovenskej akadémie vied, ktoré nesie názov "Centrum Excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy".

Centrum MEMORY n.o. je členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a členom EURAG.