CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Kontakt


Pre všeobecné informácie volajte: +421 2 / 62 41 41 43

  

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

  

Oddelenie

Meno

Mobilné číslo

e-mail

Recepcia

Mária Slivová

911 283 634

recepcia@centrummemory.sk

Sekretariát

Mgr. Zlatica Pisklová

02 62 41 41 43

sekretariat@centrummemory.sk

Oddelenie vzdelávania

Mgr. Zlatica Pisklová

905 623 009

vzdelavanie@centrummemory.sk

Projektový manažér

Ing. Zuzana Habalova MBA.

02 62 41 41 43

habalova@centrummemory.sk

Riaditeľka pre medicínsku oblasť

MUDr. Darina Malatincová

02 62 41 41 43

malatincova@centrummemory.sk

Ambulancia psychiatra

 

 

 

lekár

MUDr. Ilania Királyová

 

kiralyova@centrummemory.sk

sestra

Bc. Jana Kajanová

 

ambulancia@centrummemory.sk

Ambulancia klinického psychológa

Mgr. Martina Rijáková

911 282 408

rijakova@centrummemory.sk

Psychológovia

 

 

 

psychológ

Mgr. Sabine Gregely

 

gergely@centrummemory.sk

psychológ

Mgr. Katarína Lohazerová

911 948 315

lohazerova@centrummemory.sk

 

 

 

 

projektový zamestnanec

Mgr Petra Brandoburova, PhD.

 

brandoburova@centrummemory.sk

projektový zamestnanec

Mgr. Vlasta Paholíková,PhD.

 

paholikova@centrummemory.sk

projektový zamestnanec

Mgr. Alexandra Palkovič

 

palkovic@centrummemory.sk

Ambulancia liečebného pedagóga

PaedDr. Mária Čunderlíková

905 499 033

cunderlikova@centrummemory.sk

Riaditelka pre sociálnu oblasť

PaedDr. Mária Čunderlíková

905 499 033

cunderlikova@centrummemory.sk

Manažér pre sociálnu e ekonomickú oblasť

Mgr. Viera Jurkovičová

911 503 436

jurkovicova@centrummemory.sk

Denný pobyt - koordinátor

Mgr. Adriana Tóthová

911 042 986

dennypobyt@centrummemory.sk

 

 

 

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY