CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


MUDr. Matúš Martinka

odborný zástupca psychiatrickej ambulancie

Psychiater,  pôsobí ako súdny znalec, je člen výboru Gerontopsychiatrickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS.


Po ukončení Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2004 pracoval v lôžkových a ambulantných zariadeniach psychiatrickej starostlivosti, naposledy na Geronto-psychiatrickom oddelení psychiatrickej kliniky SZU v pozícii zástupcu primárky.


Frekventant psychoterapeutického výcviku v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, pokračuje v postgraduálnom vzdelávaní v odbore gerontopsychiatria v IPVZ v Prahe.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI