CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

MUDr. Veronika Režnáková

odborný zástupca psychiatrickej ambulancie

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB a osvojila si skúsenosti aj na jednotne intenzívnej psychiatrickej starostlivosti.


Po špecializačnej skúške z odboru psychiatria sa venovala organickým psychickým poruchám. Pravidelne sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti na Slovensku aj v zahraničí a získala viacero odborných certifikátov.


Je členkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, gerontopsychiatrickej a psychofarmakologickej sekcie a v dozornej rade sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave. V súčasnosti pracuje v Centre Memory, kde je garantom psychiatrickej ambulancie.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY