CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Mgr. Viera Jurkovičová

manažér pre sociálnu
a ekonomickú oblasť

vedúca sekretariátu / manažér vzdelávania

Mgr. Zlatica Pisklová 

Mária Slivová 

recepcia

Mgr. Petra Brandoburová, PhD

 

psychológ

psychológ

Mgr. Simona Krakovská 

Mgr. Michaela Nováková 

ambulancia klinického psychológa

MUDr. Veronika Režnáková

odborný zástupca
psychiatrickej ambulancie

  

Bc. Iveta Šimková

zdravotná sestra
psychiatrická ambulancia

Mgr. Hana Zigmundová

  

denný pobyt - koordinátor

Mgr. Adriana Tóthová 

liečebný pedagóg

Pavel Kucharek

údržba
 

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY