CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY

Projekt “KogniFit“Zaujímate sa o mozog? O zdravie fyzické aj duševné?  Prevenciu rozvoja ochorení nervového systému? Zapojte sa do jesenného programu  aktívneho vzdelávania KogniFit!Centrum MEMORY n.o. v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka  si na jeseň 2017 pre Vás pripravilo vzdelávací projekt KogniFit.  Odborníci rôznych profesií nás aktívnym spôsobom naučia, čo prospešné robiť pre svoj mozog.Celkovo sa program skladá z 10 stretnutí v dĺžke trvania vždy 90 minút.  Stretávať sa budeme v Centre MEMORY n.o. na Mlynarovičovej 21 v Bratislave-Petržalke v utorok v čase od 14:30-16:00. Počet účastníkov v skupine je obmedzený na maximálne 20 osôb.  Lektori sa tak môžu venovať účastníkom intenzívnejšie.Ako sa prihlásiť?

Záujemcovia o účasť v programe nás môžu kontaktovať telefonicky na čísle 0908 190 462  alebo prostredníctvom e-mailu na kognifit@centrummemory.sk.Kde nás nájdete?

Budeme sa stretávať v Centre MEMORY n.o. na Mlynarovičovej 21 v Bratislave-Petržalke.


 

Koľko to stojí?

Účastnícky poplatok je spolu 40 €, ktoré je potrebné uhradiť vopred v hotovosti alebo  prevodom na bankový účet. Presný postup si môžete dohodnúť po prihlásení sa do vzdelávania.Kde sa dozviem viac?

Podrobné informácie nájdete aj v dokumente  Program vzdelávania a  Profily prednášajúcich. 

PROGRAM PROJEKTUPROFILY PREDNÁŠAJÚCICH  
Za tlač informačných materiálov projektu KogniFit ďakujeme spoločnosti Bittner Print.


Stránka: www.bittner.sk/sk/


Facebook: www.facebook.com/bittnerprint/

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI