CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


Projekt „Urýchlený návrat pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode do každodenného života“
Po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) je pre návrat do pracovného, rodinného aj sociálneho života dôležitá kvalitná a multiodborová následná starostlivosť.Tento projekt podporený nadáciou ESET ponúka pacientom po NCMP:

 

  1. vstupnú psychologickú a logopedickú diagnostiku,
  2. 10 stretnutí rehabilitácie zameranej na identifikované problémy v oblasti pamäti, pozornosti, reči a iných funkciách mozgu,
  3. výstupnú psychologickú a logopedickú diagnostiku.V rámci projektu je táto zdravotná starostlivosť poskytnutá bezplatne. Zaradeniu do projektu predchádza posúdenie pacienta neurológom.Ak máte záujem sa do projektu zapojiť, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0908 190  462.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI