CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


Cenník denného pobytu


 

„Momentálne  sa cena za službu denného pobytu vzhľadom na  to, že od 1.1. 2018 vošla do platnosti Novela  zákona 448/2008 upravuje, v najbližšich dňoch bude aktualizovaná a zverejnená nova cena“ . ďakujeme za pochopenie.
Cena zahŕňa:

  • poplatok za stravu (desiata, obed, olovrant) - 3,30 € pre oba typy klientov
  • poplatok za pobyt, opateru - dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad, meranie krvného tlaku, výmena ochranných pomôcok (v prípade inkontinencie), privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci v akútnom prípade a pod.
  • aktivizačný program - nácvik denných činností zameraný na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie, kognitívny tréning , činnostná terapia, muzikoterapia, pohybové aktivity (prechádzky, pohybové cvičenia) a pod. - 7 € pre klienta spĺňajúceho podmienky odkázanosti a 26,41 € pre samoplatcu.Súvisiace odkazy:


Špeciálny denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti

Postup prijatia do denného pobytu

Terapeuticko-aktivizačný program

Časový harmonogram dňa

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI