CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK

8:00 - 12:00

13:00-15:00

UTOROK

8:00 - 12:00

13:00-16:00

STREDA

8:00 - 12:00

13:00-15:00

ŠTVRTOK

8:00 - 12:00

13:00-15:00

PIATOK

8:00 - 12:00

 

  

Liečebný pedagóg poskytuje terapeutickú pomoc osobám, ktoré pre svoje postihnutie, ochorenie alebo jeho následky nie sú schopné viesť veku primeraný spôsob života. Táto pomoc spočíva v podpore jedinca orientovať sa, rozhodovať, vytvárať vzťahy, komunikovať, žiť plnohodnotný život. 


Poskytuje podporu a vedenie rodinným príslušníkom, ktorí sa v domácom prostredí starajú o osoby s poruchami pamäti, demenciou alebo inými postihnutiami vo vyššom veku. Je profesionálom, ktorý pomáha blízkym osobám rešpektovať ľudí s Alzheimerovou chorobou, a tiež sprevádza rodinu na ceste ich náročným životom.


Liečebný pedagóg  v Centre MEMORY ponúka: 


1. Špecializované poradenstvo v oblasti domácej starostlivosti o pacienta s demenciou;


2. Podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s pacientom s demenciou;


3. Tréning pamäti ako prevenciu pamäťových problémov pre ľudí v produktívnom veku aj pre seniorov;


4. Kognitívny tréning pre pacientov s demenciou na udržanie pamäti, reči, pozornosti;


5. Psychoterapeutickú intervenciu pacientom s demenciou s využitím špeciálnych metód:


a) reminiscenčný prístup – zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie pacienta prostredníctvom spomínania, 


b) koncentračne pohybová terapia – využíva psychomotorické aktivity a pohyb, 


c) arteterapia – využíva výtvarné prostriedky a činnosti, zameriava sa na kreatívne schopnosti pacienta s demenciou, umožňuje odreagovanie psychického napätia, 


d) muzikoterapia – využíva hudbu a rytmus na odreagovanie negatívnych emócií a pozitívne naladenie osobnosti,

 

e) ergoterapia – využíva rozličné druhy činností a aktivít, ktoré podporujú telesné aj kognitívne funkcie a prispieva k udržaniu motorických schopností človeka s demenciou.


 

Liečebný pedagóg v Centre MEMORY pracuje s pacientom individuálne alebo v skupine.
                                                                   PaedDr. Mária Čunderlíková                                                            

                                                                        


                                                                        Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii.

                                                            

                                                                        Objednanie : cunderlikova@centrummemory.sk


                                                                        Mobil:  0949 001 326   Pevná linka : 02 – 62 41 41 43


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY