CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYAmbulancia klinického psychológa je zameraná na :

  • neuropsychologickú diagnostiku (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, psychomotorické tempo, intelekt), diagnostiku osobnosti, posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo, posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS), posúdenie psychickej pracovnej spôsobilosti podľa požiadavky klienta, vyšetrenie pre sociálnu poisťovňu
  • psychologické poradenstvo
  • individuálna psychoterapia
  • nácvik relaxačných metód (autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia, dýchacie techniky)


  

ORDINAČNÉ HODINY

PONDELOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

UTOROK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

STREDA

8:00 - 12:00

12:30-16:30

ŠTVRTOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

PIATOK

8:00 - 12:00

12:30-16:30

  

Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Prehlbovanie svojich odborných znalostí zavŕšila špecializačnou skúškou z klinickej psychológie. Je frekventantkou výcviku v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii. V súčasnosti pracuje v Centre Memory, kde sa venuje najmä psychodiagnostike poznávacích funkcií a osobnosti, individuálnej psychoterapii a nácviku relaxačných metód.

Mgr. Michaela Nováková

odborný zástupca ambulancie

Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii lekára

Objednanie :  0911 282 408 alebo 02 - 62 41 41 43    E-mail: novakova@centrummemory.sk

Objednaní budete na dohodnutý termín bez čakania. Prijímame nových pacientov.


Zmluvné poisťovne: Ambulancia klinického psychológa má  uzavretú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, s poisťovňou UNION a Dôvera. Pacienti bez výmenného lístku (odporučenie na vyšetrenie od odosielajúceho lekára) si cenu služieb v plnej výške hradia sami podľa platného cenníka.


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY