CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


Výročné správy Centra MEMORY


 

Výročná správa 2016


Výročná správa 2015


Výročná správa 2014


Výročná správa 2013 + Súvaha 2013 + Výkaz ziskov a strát 2013


Výročná správa 2012


Výročná správa 2011


Výročná správa 2010


Ostatné dokumenty:


Štatút neziskovej organizácie

   

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI