CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


Registračné podmienky platné pre všetky vzdelávacie aktivity

 

Registračné podmienky v skratke:

Podmienkou k  registrácii účastníka je (1) zaslanie záväznej prihlášky .

Počet účastníkov v  každom termíne je limitovaný. Záujemca sa považuje za prihláseného po zaslaní záväznej elektronickej prihlášky.

Poplatok v  prípade neúčasti nevraciame, v  prípade objektívnych príčin neúčasti akceptujeme náhradníka. Pokiaľ sa na jeden termín prihlási viac záujemcov, Centrum MEMORY má právo posledných prihlásených presunúť po dohode s nimi na iný termín.

Informácia o  cene  sa nachádza v  pozvánke ku každému vzdelávaciemu modulu/workshopu.

Prihlášku prosím posielajte cez elektronický formulár.

Kontakt:  Tel.: 02/ 62 41 41 43 

Miesto konania kurzu a doprava

BRATISLAVA -  Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava

 

Trvanie kurzu

Akreditované kurzy prebiehajú denne počas 1 týždňa (38 vyučovacích hodín + 2 hodiny skúška v piatok) od 8:00 do 16:00 hod. Registrácia je v  prvý deň kurzu (pondelok) od  7:30 hod. Počas registrácie účastník obdrží potrebné dokumenty (vrátane faktúry). V cene kurzu je zahrnutá samotná výuka, študijné materiály, občerstvenie.  Obed si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii. V blízkosti Centra sú možnosti stravovania v reštauráciách, resp. sú dostupné potraviny a trhovisko.Ubytovanie  si zabezpečuje každý účastník sám. Možnosti ubytovania v Bratislave:

 

Kontakt pre získanie ďalších informácií:  Tel.: 02/ 62 41 41 43, e-mail: vzdelavanie@centrummemory.sk

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI