CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORYReminiscencia v práci s ľuďmi s demenciouPre koho je kurz určený:Pre sociálnych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov, opatrovateľky a pod. Oboznámim sa s metódou reminiscencie ako vhodnou metódou práce so seniormi s demenciou. Náhľad do teórie a metodiky reminiscencie ako aktivizácie a terapie. Naučím sa vytvoriť program reminiscenčných stretnutí na báze kreatívnych reminiscenčných techník v zariadení sociálnych služieb, alebo v domácom prostredí.Termín : 27.04.2018

Počet hodín : 8

Cena : 70 EUR/os.
POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA

VALIDÁCIA PODĽA NAOMI FEIL® - I. ČASŤ ÚVOD DO METÓDY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE S OSOBAMIS ALZHEIMEROVOU CHOROBOUPRE KOHO JE KURZ URČENÝ:


Vzdelávanie je určené každému, kto pracovne, osobne, alebo úradne prichádza do kontaktu so starými dezorientovanými ľuďmi a ľuďmi s demenciou.ČO V KURZE ZÍSKAM:


Oboznámim sa s konceptom Validácie podľa Naomi Feil®, jeho teoretickými východiskami a s komunikačnými technikami, porozumiem stavom dezorientácie a ich pozadiu, naučím sa rozlišovať validáciu od ostatných metód používaných v kontakte s dezorientovanou osobou ako napr. orientácia v realite, odvrátenie pozornosti, vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie podľa Naomi Feil®.Termín : 03.-04.05.2018

Počet hodín : 16

Suma : 140 EUR/os.
POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA


VALIDÁCIA PODĽA NAOMI FEIL® A PRAX - II. ČASŤ STAVY A FÁZY DEZORIENTÁCIE, VERBÁLNE A NEVERBÁLNE TECHNIKY KOMUNIKÁCIEPRE KOHO JE KURZ URČENÝ:


Podmienka účasti na kurze je absolvovanie kurzu : Validácia podľa Naomi Feil® I. časť – Úvod do metódy efektívnej komunikácie s osobami s Alzheimerovou chorobou s certifikovaným lektorom v rozsahu 8 alebo 16 hodín v rámci ČR a SR.ČO V KURZE ZÍSKAM:


Rozšírim si vedomosti o koncepte Validácie podľa Naomi Feil®, ako v rozhovore zachytávať emocionálne nabité slová, zorientujem sa v jednotlivých fázach dezorientácie, porozumiem vlastnému procesu starnutia a tým si prehĺbim vlastnú empatiu, ako v rozhovore zachytávať emocionálne nabité slová, získam nadhľad v používaní iných metód počas komunikácie s dezorientovanou osobou, porozumiem nežiaducemu správaniu dezorientovanej starej

osoby ako agresivite, uzavretiu sa do seba a pod., budem vedieť vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®. Vyskúšam si validovanie v praxi priamo s dezorientovanou osobou.Termín : 28.06.-29.06.2018

Počet hodín : 16

Suma : 140 EUR/os.
POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA


Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez vzdelavanie@centrummemory.sk My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.


VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:


Registračné podmienky, miesto konania, doprava, ubytovanie a trvanie kurzu


Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI