CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORYVALIDÁCIA PODĽA NAOMI FEIL® A PRAX - II. ČASŤ STAVY A FÁZY DEZORIENTÁCIE, VERBÁLNE A NEVERBÁLNE TECHNIKY KOMUNIKÁCIEPRE KOHO JE KURZ URČENÝ:


Podmienka účasti na kurze je absolvovanie kurzu : Validácia podľa Naomi Feil® I. časť – Úvod do metódy efektívnej komunikácie s osobami s Alzheimerovou chorobou s certifikovaným lektorom v rozsahu 8 alebo 16 hodín v rámci ČR a SR.ČO V KURZE ZÍSKAM:


Rozšírim si vedomosti o koncepte Validácie podľa Naomi Feil®, ako v rozhovore zachytávať emocionálne nabité slová, zorientujem sa v jednotlivých fázach dezorientácie, porozumiem vlastnému procesu starnutia a tým si prehĺbim vlastnú empatiu, ako v rozhovore zachytávať emocionálne nabité slová, získam nadhľad v používaní iných metód počas komunikácie s dezorientovanou osobou, porozumiem nežiaducemu správaniu dezorientovanej starej

osoby ako agresivite, uzavretiu sa do seba a pod., budem vedieť vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®. Vyskúšam si validovanie v praxi priamo s dezorientovanou osobou.Termín : 28.06.-29.06.2018

Počet hodín : 16

Suma : 140 EUR/os.
POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA


Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez vzdelavanie@centrummemory.sk My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.


VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:


Registračné podmienky, miesto konania, doprava, ubytovanie a trvanie kurzu


Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI