CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
Najlepšie aktivizačné programy pre ľudí s demenciou


Pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a ľuďmi s demenciou a Alzheimerovou chorobou ( ZpS,špecializované zariadenia, denný stacionár, DSS), aktivizačných pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, sestry, sociálnych pracovníkov a ostatných, ktorí veria vo význam aktivizácie pri liečbe demenecií.


Oboznámim sa so základnými informáciami o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií, o prejavoch ochorenia vrátane spôsobov liečby, s účinnými nefarmakologickými postupmi práce s klientmi s demenciou v inštitucionálnej starostlivosti ako využívanie prvkov hudby, pohybu, pracovnej činnosti.


Termín : 22.03.-23.03.2018

Počet hodín 16

Suma : 100 EUR/os
POZVÁNKA PRIHLÁŠKA


MODUL 2 – Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov - AKREDITOVANÝ KURZ  MŠ SR 1619/2013/80/1  ZVYŠOVANIE KOGNITÍVNEJ VÝKONNOSTI SENIOROVPRE KOHO JE KURZ URČENÝ:


Vzdelávanie je určené každému, kto má chuť stať sa odborníkom v oblasti tréningu pamäti a kognitívnej aktivizácie. Kurz je nadväzný, t. j. určený absolventom modulu 1. Po úspešnom zvládnutí kurzu získa absolvent certifikát s celoštátnou platnosťou a stane sa trénerom pamäti.


ČO V KURZE ZÍSKAM:


Oboznámim sa s normálnym a patologickým starnutím, so spôsobmi učenia sa dospelých ľudí. Naučím sa realizovať kognitívny tréning pre zdravých seniorov a pre seniorov s demenciou. Oboznámim sa so základnými prezentačnými zručnosťami trénera pamäti.Termín : 09.04.-13.04.2018

Počet hodín : 38

Suma : 360 EUR / osPOZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA
Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez vzdelavanie@centrummemory.sk My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.


VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:


Registračné podmienky, miesto konania, doprava, ubytovanie a trvanie kurzu


Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI