CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
ROK 2018
MODUL 1 - KOGNITÍVNA AKTIVIZÁCIA SENIOROV - AKREDITOVANÝ KURZ  MŠ SR 1619/2013/80/1 ZVYŠOVANIE KOGNITÍVNEJ VÝKONNOSTI SENIOROVPRE KOHO JE KURZ URČENÝ:


Vzdelávanie je určené každému, kto má chuť dozvedieť sa viac o ľudskej pamäti a spôsoboch zvyšovania jej výkonnosti, predovšetkým vo vyššom veku.


ČO V KURZE ZÍSKAM:


Oboznámim sa s tým, ako funguje mozog a kognitívne funkcie, ako starnutie ovplyvňuje mozog, ako hodnotiť kognitívne funkcie, s metodikou trénovania pamäti seniorov, s technikami zlepšovania krátkodobej a dlhodobej pamäti, s princípmi tréningu pamäti s praktickými ukážkami.Termín : 29.01.-02.02.2018

Počet hodín : 38POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA

Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez vzdelavanie@centrummemory.sk My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.


VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:


Registračné podmienky, miesto konania, doprava, ubytovanie a trvanie kurzu


Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI