CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

  

Dátum

Názov kurzu

 

Cena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2019

KREATÍVNA REMINISCENCIA

Program

69 €

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.-11.12.2019

NAJLEPŠIE AKTIVIZAČNÉ PROGRAMY

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-6.2.2020

Validácia®Naomi Feil II. Nadstavbový kurz

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.-20.2.2020

Použitie nefarmakologických prístupov u osôb....

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-5.3.2020

Aktivizačné programy pre klientov v sociálnych službách,

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

18.3.2020

Ako vytvoriť a viesť špecializovaný denný pobyt pre ľudí...

Program

69 €

Prihláška

 

.

 

 

 

1.-2.4.2020

Terapeutické programy pre ľudí s demenciou,

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

22.-23.4.2020

Manažment starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách

Program

99 €

Prihláška

 

 

 

 

 

6.5.2020

Vedenie a podpora rodín s chorým členom na Alzheimerovu chorobu

Program

69 €

Prihláška

 

 

 

 

 

25.-29.5.2020

Aktivizácia kognitívnych funkcií MODUL 2 Možnosti kognitívnej aktivizácie u ľudí...

Program

360 €

Prihláška

 

 

 

 

 

10.6.2020

Opatrovateľka a klient s Alzheimerovou chorobou

Program

69 €

Prihláška

 

 

 

 

 

11.6.2020

Kreatívna reminiscencia

Program

69 €

Prihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY