CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Pravák alebo ľavák?


Pravá a ľavá strana mozgu majú úplne rozdielnu funkciu. Všeobecne ľavá hemisféra je zodpovedná za analytické schopnosti, ako je logika, jazyk a matematické schopnosti, zatiaľ čo pravá strana riadi umelecké schopnosti a zrakové schopnosti ako rozlišovanie farieb, tvarov, vzorcov.


Vyskúšajte toto:


Zmerajte si, ako dlho dokážete udržať v rovnováhe pravítko na prstoch ľavej a pravej ruky. Potom si zmerajte, ako dlho dokážete udržať pravítko v rovnováhe na každej ruke a PRITOM rozprávať. Výsledky porovnajte.


Väčšina pravákov zistí, že hovorením zhoršuje výkonnosť ich pravej ruky, ale nie ľavej. Prečo? Jazyk a schopnosť používať pravú ruku sa nachádza v tej istej hemisfére a táto strana mozgu je preťažená súčasným rozprávaním a používaním ruky. Ľaváci môžu mať jazykové centrum v niektorej z hemisfér alebo v obidvoch z nich. Ľaváci s pravostranným jazykovým centrom majú lepší výsledok s pravou rukou, ľaváci s jazykovým centrom na ľavej stane budú mať lepšie výsledky s ľavou rukou. Ľaváci s jazykovými schopnosťami riadenými oboma stranami budú schopní udržať v rovnováhe pravítko rovnako ako na oboch rukách.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY