Preskočiť na obsah

"BEZ PERA A PAPIERA" kognitívna stimulácia pre ľudí s demenciou

Workshop ponúka rôzne tipy na kreatívne možnosti vedenia kognitívnych cvičení u seniorov s demenciou, ktorí stratili schopnosť písať, avšak ostatné kognitívne funkcie je možné naďalej podporovať.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

PREZENČNE- Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

89 €

Kurz ponúka stimuláciu kognitívnych funkcií u seniora s demenciou tak, aby nemusel využívať pero a papier. Cvičenia môžu byť realizované individuálne, ale aj skupinovo.

Cieľom cvičení je vytvoriť prirodzene stimulujúce prostredie pre upevnenie sebavedomia človeka s demenciou. Cvičenia sú charakteristické zábavou, stavajú na skúsenosti seniora, čo výrazne posilňuje ich motiváciu zostať aktívnym.  

Čo sa v kurze naučím?

  • Oboznámite sa s fungovaním kognitívnych funkcií u seniorov s demenciou

  • Oboznámite sa s rôznymi typmi úloh a cvičení ako aj pomôcok a náčinia.

  • Uvidíte priame ukážky z praxe.

Pre koho je kurz určený?

Inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, psychológov v sociálnych službách, trénerov pamäti, liečebných pedagógov, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

Mgr. Alexandra Palkovič