Preskočiť na obsah

"BEZ PERA A PAPIERA" kognitívna stimulácia pre ľudí s demenciou

Workshop ponúka rôzne tipy na kreatívne možnosti vedenia kognitívnych cvičení u seniorov s demenciou, ktorí stratili schopnosť písať, avšak ostatné kognitívne funkcie je možné naďalej podporovať.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

PREZENČNE- Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

89 €

Kurz ponúka stimuláciu kognitívnych funkcií u seniora s demenciou tak, aby nemusel využívať pero a papier. Cvičenia môžu byť realizované individuálne, ale aj skupinovo. Magnetická tabuľa ponúka veľa možností ako vytvoriť stimulačné prostredie plné zaujímavých cvičení pre seniorov zameraných na  priestorovú orientáciu, pozornosť, krátkodobú pamäť slovnú zásobu, logické myslenie a pod. Cieľom cvičení je vytvoriť prirodzene stimulujúce prostredie pre upevnenie sebavedomia človeka s demenciou. Cvičenia sú charakteristické zábavou, stavajú na skúsenosti seniora, čo výrazne posilňuje ich motiváciu zostať aktívnym.  

Čo sa v kurze naučím?

  • Oboznámite sa s fungovaním kognitívnych funkcií u seniorov s demenciou

  • Naučíte sa ako využívať magnetickú tabuľu pre stimuláciu kognitívnych funkcií

  • Oboznámite sa s rôznymi typmi úloh a cvičení ako aj pomôcok a náčinia.

  • Uvidíte priame ukážky z praxe.

Pre koho je kurz určený?

Inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, psychológov v sociálnych službách, trénerov pamäti, liečebných pedagógov, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

PaedDr. Mária Čunderlíková