Preskočiť na obsah

Skupinová Validácia Naomi Feil®

Zapojiť osoby so stredne ťažkou demenciou do aktivizačného programu býva náročné. Skupinová validácia ponúka možnosť ako do skupiny zameranej na komunikáciu zapojiť dokonca aj tých, ktorí už nedokážu komunikovať verbálne. V kurze sa naučíte ako takúto skupinu viesť tak, aby mal možnosť vyjadriť sa každý, aby boli motivovaní na skupine participovať a aby si zažili krásny pocit spolupatričnosti.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
16 h

Miesto

Prezenčne- Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

129 €

Čo sa v kurze naučím?

  • Osvojíte si zásady vedenia na komunikáciu zamerané skupiny s osobami s demenciou

  • Naučíte sa podporovať a udržiavať skupinovú dynamiku

  • Vytvárať a homogenizovať skupinu zameranú na komunikáciu

  • Osvojíte si spôsoby ako viesť skupinu tak, aby bola príťažlivá a udržiavala pozornosť klientov

  • Naučíte sa ako ponúknuť členom skupiny stabilnú rolu

  • Osvojíte si spôsob výberu a štylizácie tém vo validačných skupinách

    Dozviete sa ako podporiť skupinovú dynamiku

  • Zoznámite sa s procesom vyhodnotenia a prípravy ďalšieho validačného stretnutia

  • Uvidíte ukážky validačných skupín

Pre koho je kurz určený?

Psychológov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.