Preskočiť na obsah

Terapeutické programy pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Kurz ponúka praktickou formou realizáciu intervencií zameraných na terapiu s použitím spomienok, priestoru, v ktorom osoby s demenciou žijú, s umeleckými činnosťami, ako aj zdieľaním sa v skupine o svojom prežívaní.  

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
16 h

Miesto

Online

Cena

99 €

Lektorka vás prevedie terapeutickým prostredím tak, aby bola podporená identita, sebadôvera a sebavedomie človeka s demenciou. Zároveň sa vytvára priestor pre lepšie spoznanie jeho osobnosti prostredníctvom prirodzenej cesty ľudského kontaktu. Predstavené bude reminiscencia, orientácia v realite, validačný prístup a expresívne terapie.

Čo sa v kurze naučím?

  • Zorientujete sa v zachytávaní prejavov osobnosti, ktoré sú prirodzené pre aktuálne dianie okolo neho

  • Rozpoznáte potrebu skrytú za správaním človeka s demenciou

  • Naučíte sa vnímať hranicu medzi aktivizáciou a terapiou

  • Posilníte si osobnostný potenciál pre prácu na terapiu orientovaným programom

  • Dozviete sa aké sú kroky k vytvoreniu terapeutického programu

  • Uvidíte ako realizovať terapeutické programy pre osoby s Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie so zameraním na stupne postihnutia 

Pre koho je kurz určený?

Inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, psychológov v sociálnych službách, trénerov pamäti, liečebných pedagógov, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.