Preskočiť na obsah

Validácia Naomi Feil®

Jedinečný kurz s medzinárodne certifikovaným lektorom, kde sa ponoríte do sveta človeka s demenciou tak, aby sa vytvoril priestor pre hlbokú empatiu a porozumenie. Lektorka vás prevedie metódou, ktorá na človeka s demenciou nazerá ako na osobnosť snažiacu sa o vnútornú rovnováhu. Kurz dáva odpovede na otázky prečo osoba chce ísť za svojou mamou, prečo obviňuje personál, prečo sa nespráva podľa spoločenských pravidiel a mnohé ďalšie.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
16 h

Miesto

Prezenčne: Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava

Cena

129 €

Čo sa v kurze naučím?

  • Zoznámite sa s metódou Validácie podľa Naomi Feil®, prečo vznikla a pre koho je určená

  • Porozumiete teoretickým východiskám a princípom metódy Validácie podľa Naomi Feil® pomocou príkladov z praxe

  • Naučíte sa vnímať osobnostné črty a konanie človeka s demenciou cez jeho, ale aj svoje životné skúsenosti

  • Zorientujete sa v odlišnostiach ostatných komunikačných metód- orientácia v realite, odvrátenie pozornosti, terapeutické klamstvo

  • Vcítite sa do sveta dezorientovanej osoby na prehĺbenie empatického postoja voči nej

  • Budete vedieť vnímať hodnotu starého dezorientovaného človeka podľa princípov Validácie Naomi Feil®

  • Dozviete sa ako identifikovať efektívne potrebu dezorientovaného človeka napr. keď chce ísť domov

  • Zažijete si techniky validácie na vlastnej koži

  • Uvidíte ukážky z praxe ako vyzerá efekt Validácie®Naomi Feil u človeka s dezorientáciou

Pre koho je kurz určený?

Psychológov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.