Preskočiť na obsah

Ambulancia liečebného pedagóga

Odborný garant

Mgr. Hana Navrátilová Zigmundová

Liečebný pedagóg

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Liečebný pedagóg

Mgr. Jana Szeifová

Informácie

+421 2 6241 4143

Ordinačné hodiny

Po

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Ut

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

St

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Št

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Pi

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Pondelok

· 8,15 - 9,45 hod. Tréning pamäti - preventívny program

Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

· 10,15 - 11,45 hod. Tréning pamäti - preventívny program

Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

· Liečebnopedagogické poradenstvo - len na objednanie

Utorok

  • 8,15 - 9,45 hod. Kognitívna stimulácia - aktivizačný program (TM1) 

Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

  • 8,15 - 9,45 hod. Kognitívna stimulácia - aktivizačný program (TM2) 

Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 

  • 10,15 - 11,45 hod. Kognitívna stimulácia - aktivizačný program (TM1) 

Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

  • 10,15 - 11,45 hod. Kognitívna stimulácia - aktivizačný program (TM2) 

Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

·      Liečebnopedagogické poradenstvo – len na objednanie

Streda

· 8,15 - 9,45 hod. Tréning pamäti - preventívny program

Liečebný pedagóg: Mgr. Hana Navrátilová Zigmundová

Štvrtok

  • 8,15 – 9,45 hod. Kognitívna stimulácia - aktivizačný program

 Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

Poskytujeme

  • špecializované poradenstvo v oblasti domácej starostlivosti o pacienta s demenciou

  • podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s pacientom s demenciou

  • tréning pamäti ako prevenciu pamäťových problémov pre ľudí v produktívnom veku aj pre seniorov

  • kognitívny tréning pre pacientov s demenciou na udržanie pamäti, reči, pozornosti

Liečebnopedagogická intervencia s využitím terapeutických metód

Reminiscenčný prístup

Zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie pacienta prostredníctvom spomínania

Koncentračne pohybová terapia

Využíva psychomotorické aktivity a pohyb

Arteterapia

Využíva výtvarné prostriedky a činnosti, zameriava sa na kreatívne schopnosti pacienta s demenciou, umožňuje odreagovanie psychického napätia

Muzikoterapia

Využíva hudbu a rytmus na odreagovanie negatívnych emócií a pozitívne naladenie osobnosti

Ergoterapia

Využíva rozličné druhy činností a aktivít, ktoré podporujú telesné aj kognitívne funkcie a prispieva k udržaniu motorických schopností človeka s demenciou

Liečebný pedagóg v Centre MEMORY pracuje s pacientom individuálne alebo v skupine.

Cenník

Platný od 14.4.2023

Ambulancia liečebnej pedagogiky má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Union (čiastočná úhrada), Dôvera( od 1.12.2023)

Názov balíka

VŠZP

DÔVERA

UNION

Skupinový tréning pamäti
v rozsahu 90 min.

-

-

11 €

Podporná skupina pre príbuzných
v rozsahu 90 min.

-

-

11 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
v rozsahu 60 min.

-

-

3 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
za účasti príbuzného, alebo doprovodu v rozsahu 60 min.

-

-

5 €

Poradenstvo pre 1 rodinného príslušníka prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

-

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

-

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 75 min. (2 a viac príbuzní + s alebo bez pacienta)

20 €

62 €

26 €

Intervencia krízová mimo objednania
telefonická / online / prezenčne v rozsahu do 60 min.

-

22 €

3 €

Administratívny poplatok
za vyplnenie tlačiva pre poisťovňu, prípadne iné

5 €

5 €

5 €