Preskočiť na obsah

Ambulancia liečebného pedagóga

Odborný garant

PaedDr. Mária Čunderlíková

Liečebný pedagóg

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Liečebný pedagóg

Mgr. Jana Szeifová

Informácie

+421 2 6241 4143

Ordinačné hodiny

Po

08:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Ut

08:00 - 12:00

12:30 - 16:00

St

08:00 - 12:00

Št

08:00 - 12:00

12:30 - 14:30

Pi

08:00 - 12:00

Oznam: Od 1.12.2023 je ambulancia liečebného pedagóga zazmluvnená zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Skupinové tréningy pamäti a kognitívne programy pokračujú od 8.1.2024.

Pondelok

 • 8,30-10,00 hod. Tréning pamäti - preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Tréning pamäti -preventívny program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Utorok

 • 8,30-10,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Mária Wirth, PhD.

 • 10,30-12,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • 13,30-15,00 hod. Kognitívna stimulácia-aktivizačný program

  Liečebný pedagóg: Mgr. Janka Szeifová

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Štvrtok

 • 10,00-10,45 hod. Aktivácia životného štýlu- tematizované stretnutia

  Na štvrtkové stretnutia sú pozvaní všetci naši klienti z ambulancie liečebného pedagóga, ktorý navštevujú tréningy pamäti. V prípade otázok, píšte na cunderlikova@centrummemory.sk

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

Piatok

 • Telefonické, ONLINE a osobné poradenstvo- len na objednanie

V prípade otázok, poradenstva alebo záujmu o intervenciu, nás kontaktujte na email adrese: liecebnypedagog@centrummemory.sk

Výmenný lístok

Pacienti do Ambulancie Liečebného pedagóga potrebujú výmenný lístok od všeobecného lekára alebo špecialistu (neurológ, psychiater).

Poskytujeme

 • špecializované poradenstvo v oblasti domácej starostlivosti o pacienta s demenciou

 • podporu a vedenie osôb, ktoré sú v blízkom kontakte s pacientom s demenciou

 • tréning pamäti ako prevenciu pamäťových problémov pre ľudí v produktívnom veku aj pre seniorov

 • kognitívny tréning pre pacientov s demenciou na udržanie pamäti, reči, pozornosti

Liečebnopedagogická intervencia s využitím terapeutických metód

Reminiscenčný prístup

Zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie pacienta prostredníctvom spomínania

Koncentračne pohybová terapia

Využíva psychomotorické aktivity a pohyb

Arteterapia

Využíva výtvarné prostriedky a činnosti, zameriava sa na kreatívne schopnosti pacienta s demenciou, umožňuje odreagovanie psychického napätia

Muzikoterapia

Využíva hudbu a rytmus na odreagovanie negatívnych emócií a pozitívne naladenie osobnosti

Ergoterapia

Využíva rozličné druhy činností a aktivít, ktoré podporujú telesné aj kognitívne funkcie a prispieva k udržaniu motorických schopností človeka s demenciou

Liečebný pedagóg v Centre MEMORY pracuje s pacientom individuálne alebo v skupine.

Cenník

Platný od 14.4.2023

Ambulancia liečebnej pedagogiky má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Union (čiastočná úhrada), Dôvera( od 1.12.2023)

Názov balíka

VŠZP

DÔVERA

UNION

Skupinový tréning pamäti
v rozsahu 90 min.

-

-

11 €

Podporná skupina pre príbuzných
v rozsahu 90 min.

-

-

11 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
v rozsahu 60 min.

-

-

3 €

Individuálny tréning kognitívnych funkcií
za účasti príbuzného, alebo doprovodu v rozsahu 60 min.

-

-

5 €

Poradenstvo pre 1 rodinného príslušníka prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

-

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 60 min.

-

-

6 €

Rodinné poradenstvo 1 príbuzný + 1 pacient prezenčne / online
v rozsahu do 75 min. (2 a viac príbuzní + s alebo bez pacienta)

20 €

62 €

26 €

Intervencia krízová mimo objednania
telefonická / online / prezenčne v rozsahu do 60 min.

-

22 €

3 €

Administratívny poplatok
za vyplnenie tlačiva pre poisťovňu, prípadne iné

5 €

5 €

5 €