Preskočiť na obsah

Podporte nás

Pre neziskové organizácie je náročné získať neviazané finančné prostriedky. Chceme skvalitňovať služby pre našich klientov s demenciou, ich rodiny, vzdelávať pomáhajúce profesie a neustále sa zlepšovať. Váš finančný príspevok nám môže pomôcť v napĺňaní týchto cieľov. Ďakujeme!

Číslo organizácie
31 821 791

Právna forma
nezisková organizácia

Obchodné meno
Centrum MEMORY n.o.

Adresa
Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava, Slovenská republika

Ak ste zamestnanec

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje Centra MEMORY n.o.  

  3. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi Centra MEMORY

  4. Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2024.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Centra MEMORY poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2023.

Na stiahnutie

Ak ste živnostník

  1. Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje Centra MEMORY. Editovateľnú formu Daňového priznania typu B s predvyplnenými údajmi Centra MEMORY nájdete tu na stránke.

  2. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Centra MEMORY poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.

  3. Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 2.apríla 2024.

V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.)

Ak konáte v mene firmy:

  1. V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje Centra MEMORY. Editovateľnú formu Daňového priznania pre právnické osoby s predvyplnenými údajmi Centra MEMORY

  2. Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 2.apríla 2024.

Na stiahnutie

Darovacia zmluva

Kontaktujte nás prosím na habalova@centrummemory.sk.

Prevodom na účet v ľubovoľnej výške na číslo účtu Tatra banka, a.s.,  do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a “dar“.

Číslo účtu pre dar
SK13 1100 0000 0026 2225 3941
Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok sa s vami naša pani riaditeľka Ing. Zuzana Habalová, MBA rada stretne a predstaví vám bližšie fungovanie Centra MEMORY n.o.

Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou našej práce. Aj vy máte možnosť zapojiť sa.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa naši klienti potešia vašej návšteve, či už občasnej alebo pravidelnej. Príjemný ľudský kontakt a socializácia je dôležitá pre ľudí v každom veku a zdravotnom stave. Príďte medzi nás!

Skontaktujte sa s našou koordinátorom denného pobytu na dennypobyt@centrummemory.sk a informujte sa možnostiach dobrovoľníckej práce. 

Tréning pamäti

Ako prebieha tréning pamäti? Ako funguje krátkodobá pamäť, prečo zabúdame a čo s tým?

Ak by ste radi poznali odpovede na tieto otázky a zároveň chcete spoznať príjemnú skupinu seniorov, ktorí sa starajú o svoju pamäť, príďte medzi nás ako dobrovoľník!

Ak vás táto možnosť zaujala, prosím kontaktujte nás na palkovic@centrummemory.sk

Nefinančný dar

V prípade, že by ste chceli Centru MEMORY  poskytnúť nefinančný dar (notebook, PC, softvérové licencie, knihy, kancelárske potreby, kávovar,  grafickú pomoc a pod.), prosím kontaktujte nás na habalova@centrummemory.sk