Kontakty

Neváhajte sa s nami spojiť. Radi odpovieme na vaše otázky!

Sídlo

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 2571/21
851 03 Bratislava

info@centrummemory.sk
0911 283 634
+421 2 6241 4143

Fakturačné údaje

IČO: 31 821 791
DIČ: 2021663919
IBAN SK13 1100 0000 0026 2225 3941
BIC (SWIFT): TATRASKBX
Tatra banka, a.s.

Registrácia

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Č. spisu: OU-BA-OVVS1-2017/132
Registračné číslo: OVVS-311/42/2002-NO
Deň vzniku: 25.03.2002

Riaditeľka, štatutárny orgán

Ing. Zuzana Habalová, MBA
habalova@centrummemory.sk
+421 2 6241 4143

Garant sociálnej služby

Mgr. Viera Jurkovičová
jurkovicova@centrummemory.sk
+421 911 503 436

Garant vzdelávania a vedeckých činností

Mgr. Mária Wirth, PhD
wirth@centrummemory.sk
+421 949 001 326

Špecializované zriadenie

Mgr. Adriana Tóthová
dennypobyt@centrummemory.sk

+421 911 042 986
+421 2 2071 6333

Psychiatrická ambulancia

ambulancia@centrummemory.sk

MUDr. Iliana Királyová
+421 911 946 051

Bc. Jana Kajanová
+421 911 946 051

Ambulancia klinického psychológa

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
brandoburova@centrummemory.sk
+421 908 190 462

Mgr. Katarína Lohazerová
+421 948 921 769

Mgr. Ján Cipár
+421 940 985 837

Mgr. Martina Rijáková
+421 948 599 865