Preskočiť na obsah

Kontakty

Neváhajte sa s nami spojiť. Radi odpovieme na vaše otázky!

Sídlo

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 2571/21
851 03 Bratislava

info@centrummemory.sk
0911 283 634
+421 2 6241 4143

Fakturačné údaje

IČO: 31 821 791
DIČ: 2021663919
IBAN SK13 1100 0000 0026 2225 3941
BIC (SWIFT): TATRASKBX
Tatra banka, a.s.

Registrácia

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Č. spisu: OU-BA-OVVS1-2017/132
Registračné číslo: OVVS-311/42/2002-NO
Deň vzniku: 25.03.2002

Riaditeľka, štatutárny orgán

Ing. Zuzana Habalová, MBA
habalova@centrummemory.sk
+421 2 6241 4143

Garant sociálnej služby

Mgr. Viera Jurkovičová
jurkovicova@centrummemory.sk
+421 911 503 436

Špecializované zriadenie

Mgr. Lukáš Behul
dennypobyt@centrummemory.sk

Henrieta Servátka Ivanová
sestrasza@centrummemory.sk

+421 911 042 986
+421 2 2071 6333

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Zuzana Paukovová
paukovova@centrummemory.sk

Marta Kľučárová
+421 911 946 051
ambulancia@centrummemory.sk

Ambulancia klinického psychológa

Mgr. Martina Rijáková
rijakova@centrummemory.sk
+421 908 190 462

Mgr. Bibiana Hlivková
+421 948 921 769

Mgr. Ján Cipár
+421 940 985 837

Mgr. Eva Košíková
+421 903 636 943