Preskočiť na obsah

Náš tím

Našim klientom sa venujeme v multidisciplinárnych tímoch. Zabezpečujeme tak komplexnú starostlivosť o klienta s demenciou a jeho rodinu pod jednou strechou.

Manažment

Zuzana Habalová, Ing., MBA
Riaditeľka a štatutárka organizácie
Viera Jurkovičová, Mgr.
Garantka sociálnej služby
Darina Malatincová, MUDr.
Riaditeľka medicínskeho oddelenia

Ambulancie

Dana Krajčovičová, MUDr., PhD.
Psychiatrička a garantka psychiatrickej ambulancie
Zuzana Paukovová, MUDr.
Psychiatrička
doc. MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
Neurologička
doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
Neurologička
Martina Rijáková, Mgr.
Garantka psychologickej ambulancie
Petra Brandoburová, Mgr., PhD.
Vedecko - výskumná pracovníčka, psychoterapeutka
Simona Krakovská, Mgr.
Klinická psychologička
Ján Cipár, Mgr.
Psychológ
Jakub Januška, Mgr., PhD.
Psychológ
Eva Košíková, Mgr.
Psychologička
Bibiána Hlivková, Mgr.
Psychologička
Hana Navrátilová Zigmundová, Mgr.
Garantka ambulancie liečebného pedagóga
Mária Wirth, Mgr., PhD.
Liečebná pedagogička
Jana Szeifová, Mgr.
Liečebná pedagogička, trénerka pamäti
Viktória Čiernik Kevická, Mgr., PhD.
Logopedička, projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne
Marta Kľučárová
Sestra

Špecializované zariadenie

Lukáš Behul, Mgr.
Koordinátor špecializovaného zariadenia, lektor vzdelávania
Marta Franková, PaedDr.
Špeciálna pedagogička, psychoterapeutka
Ivana Kosorinová, Mgr.
Liečebná pedagogička
Jana Tomešeková, Bc.
Inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Jaroslav Kľučár
Opatrovateľ
Kristína Poidimani Straňáková
Opatrovateľka
Henrieta Servátka Ivanová
Zdravotná sestra
Adriana Tóthová, Mgr.
Sociálna pracovníčka
Šárka Jakubcová
Opatrovateľka
Barbora Smokovičová
Gazdiná

Projekty

Alexandra Palkovič, Mgr.
Projektová manažérka, lektorka a podpora pre vzdelávanie

Bez nich by to nešlo

Mária Slivová
Recepčná
Gabriela Babinová
Upratovačka
Anna Besedičová
Upratovačka

Správna Rada

Viliam Karas, JUDr., PhD.
predseda Správnej rady
Peter Valkovič, Prof., MUDr., PhD.
člen Správnej rady
Tomáš Lencz, Ing.
člen Správnej rady
Marek Bartovič, JUDr.
člen Správnej rady
Anna Kováčová, MUDr.
člen Správnej rady
Michal Novák, Prof. MVDr., PhD.
čestný člen Správnej rady

Dozorná Rada

Igor Blaško, Ing.
predseda Dozornej rady
Zuzana Revická, Mgr.
člen Dozornej rady
Petr Spáčil, Ing.
člen Dozornej rady