Preskočiť na obsah

Psychiatrická ambulancia

Odborný garant

MUDr. Illiana Királyová
kiralyova@centrummemory.sk

Psychiatrička

MUDr. Veronika Režnáková
reznakova@centrummemory.sk

Zdravotná sestra

Marta Kľučárová

Informácie

+421 2 6241 4143

Email

ambulancia@centrummemory.sk

Ordinačné hodiny

Po

10:00 - 12:00

12:30 - 17:30

Ut

07:30 - 12:00

12:30 - 15:00

St

07:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Št

07:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Pi

07:30 - 12:00

Poskytujeme

  • psychiatrické vyšetrenie

  • diagnostiku a liečbu

  • poradenstvo

  • vyšetrenie pred umiestnením do sociálneho zariadenia, domovov pre seniorov, vrátane laboratórnych vyšetrení, 

  • psychiatrické vyšetrenia pre zisťovanie závislosti od alkoholu a návykových látok po odobratí vodičského preukazu

  • edukáciu príbuzných pacienta

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Union poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa

Výmenný lístok nie je potrebný.

Dôležité informácie

Na vyšetrenie je potrebné si doniesť doterajšie lekárske správy od iných odborníkov a v prípade potreby okuliare a načúvací prístroj.

Objednávanie pacientov a liekov vykonávame od pondelka do štvrtka v čase od 14.00 do 15:00 na tel. čísle 0911 946 051 alebo píšte na mailovú adresu ambulancia@centrummemory.sk.

Recepty na lieky vystavujeme len na základe mailovej požiadavky, ktorú je potrebné adresovať konkrétnemu lekárovi.

Predpisovanie liekov od 1.8.2023 podľa Novely zákona č. 362/2011 Z.z.

 

Pri prepustení z nemocnice:

  • pri prepustení pacienta z nemocnice je lekár v nemocnici povinný pacientovi predpísať  všetky indikované lieky na eRecept a zároveň vydať pacientovi lieky na 3 dni

  • lieky musí v nemocnici, na urgentnom príjme alebo centrálnom príjme nemocnice predpísať lekár, a to aj lekár bez atestácie, na eRecept

  • lekár pracujúci v nemocnici môže poveriť predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) všeobecného lekára, avšak najviac na 3 mesiaceVšeobecný lekár poverenie nemusí prijať.

 

Pri vyšetrení na ambulanciách:

pacientovi musí byť liek predpísaný vždy pri každom vyšetrení v ambulanciách ŠAS (špecializovaná ambulantná starostlivosť), VLD (všeobecný lekár pre dospelých) a VLDD (pediater) na eRecept

lekár ŠAS je povinný pacientovi predpísať všetky ním indikované lieky, a to vždy po každom vyšetrení pacienta, a to aj vtedy, ak disponuje ešte zostatkovým množstvom liekov.

- pokiaľ má pacient plánovanú kontrolu o viac ako 3 mesiace, má právo dostať od lekára ŠAS eRecept na chronicky užívanú medikáciu na 3 mesiace a zároveň REPETATUR eRecept (opakovaný recept) na ďalšie mesiace do dátumu kontroly. REPETATUR eRecept možno vystaviť najviac na jeden rok. Týka sa to liekov viazaných na odbornosť lekára (lieky s preskripčným obmedzením) aj liekov bez preskripčného obmedzenia.

lekár ŠAS môže poveriť všeobecného lekára výlučne predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára (preskripčne obmedzené lieky), a to najviac na 6 mesiacovVšeobecný lekár poverenie nemusí prijať. Poverenie špecialistu (ŠAS) neplatí na lieky bez viazanosti na odborného lekára (lieky bez preskripčného obmedzenia).

Recepty na lieky vystavujeme len na základe mailovej požiadavky, ktorú je potrebné adresovať konkrétnemu lekárovi.