Preskočiť na obsah

Prevencia agresívneho správania u ľudí s demenciou

Ako mám reagovať pri osočovaní, nadávaní človeka s demenciou? Čo mám urobiť, aby konflikt nenastal? Kurz ponúka nástroj ako agresii u ľudí s demenciou predchádzať a ako reagovať ak sa situácia vyhrocuje.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

PREZENČNE- Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

89 €

Agresia u ľudí s demenciou je často v praxi vnímaná ako nežiadúca osobnostná črta starnúceho človeka s kognitívnym deficitom. Avšak prejavy agresie sú len špičkou ľadovca toho, čo je pod hladinou. Vo veľkej miere súvisí so snahou sa chrániť a zabezpečiť si pocit bezpečia. Kurz sa zameriava na preskúmanie „podvodného“ sveta osoby s demenciou s cieľom porozumieť dôvodom jeho správania a následnému nastaveniu preventívnych opatrení.

Čo sa v kurze naučím?

  • Naučíte sa ako emócie fungujú v mozgu a prečo je v určitých situáciách neefektívne vysvetľovanie.

  • Posilníte si schopnosť vnímania zmien v správaní, ktoré majú potenciál prepuknúť do agresie.

  • Spoznáte svoje vlastné limity  práce s agresiou.

  • Naučíte sa porozumieť sebe a druhým na základe poznania vývinových štádií podľa E.H. Eriksona pri narastajúcej frustrácii.

  • Naučíte sa aktívne počúvať s identifikáciou kľúčových a emocionálne nabitých slov s prepojením na neuspokojené potreby.

  • Porozumiete potrebe predchádzaniu zvyšovania napätia a multidisciplinárnej spolupráce.

Pre koho je kurz určený?

Psychológov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie,zdravotné sestry, opatrovateľky, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

PaedDr. Mária Čunderlíková