Preskočiť na obsah

Prevencia agresívneho správania u ľudí s demenciou

Ako mám reagovať pri osočovaní, nadávaní človeka s demenciou? Čo mám urobiť, aby konflikt nenastal? Kurz ponúka nástroj ako agresii u ľudí s demenciou predchádzať a ako reagovať ak sa situácia vyhrocuje.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

PREZENČNE- Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

99 €

Agresia u ľudí s demenciou je často v praxi vnímaná ako nežiadúca osobnostná črta starnúceho človeka s kognitívnym deficitom. Avšak prejavy agresie sú len špičkou ľadovca toho, čo je pod hladinou. Vo veľkej miere súvisí so snahou sa chrániť a zabezpečiť si pocit bezpečia. Kurz sa zameriava na preskúmanie sveta osoby s demenciou s cieľom porozumieť dôvodom jeho správania a následnému nastaveniu preventívnych opatrení.

Čo sa v kurze naučíte?

  • Ako prebieha diagnostika demencie a farmakoterapia demencií

  • Ako fungujú emócie v mozgu a prečo je v určitých situáciách neefektívne vysvetľovanie

  • Vnímať zmeny v správaní, ktoré majú potenciál prepuknúť do agresie

  • Spoznáte svoje vlastné limity práce s agresiou

  • Aktívne počúvať a predchádzať zvyšovaniu napätia

  • Odôvodniť potrebu multidisciplinárnej spolupráce

Pre koho je kurz určený?

Psychológov, liečebných a špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, zdravotné sestry, opatrovateľky

Lektor

PaedDr. Mária Čunderlíková

MUDr. Veronika Režnáková

Mgr. Lukáš Behul