Preskočiť na obsah

Klienti s demenciou v sociálnych službách - pobytová forma

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Prezenčne, Centrum MEMORY, Mlynarovičova 21, Bratislava

Cena

99 €

Čo sa v kurze naučíte?

  • Špecifiká starostlivosti o klientov s demenciou v pobytovom zariadení

  • Ako viesť manažment potrieb klienta s demenciou

  • Ako napĺňať individuálne potreby klientov s demenciou

  • Získate vhodné zručnosti a kompetencie v manažmente klientov v pobytovej službe

Pre koho je kurz určený?

Manažérov a vedúcich pracovníkov, sestry, sociálnych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, administratívni pracovníci VÚC.

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

PaedDr. Mária Čunderlíková