Preskočiť na obsah

Klienti s demenciou v špecializovanom zariadení - ambulantná forma

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Prezenčne Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

99 €

Čo sa v kurze naučíte?

  • Dôležité informácie o prevádzkovaní ŠZa podľa platnej legislatívy a skúseností dobrej praxe

  • Aké priestorové a materiálové vybavenie je potrebné pre kvalitnú a efektívnu prevádzku ŠZa

  • Ako prijímať klientov a administrovať ich pobyt v zariadení

  • Ako vhodne nastaviť harmonogram a prevádzku zariadenia

Pre koho je kurz určený?

manažérov sociálnych služieb, sociálnych pracovníkov,sestry, inštruktorov sociálnej rehabilitácie a koordinátorov sociálnych služieb, liečebných a špeciálnych pedagógov.

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Viera Jurkovičová