Preskočiť na obsah

Kognitívne cvičenia pre aktívnych seniorov

Workshop ponúka rôzne tipy na kreatívne možnosti vedenia kognitívnych cvičení u aktívnych seniorov.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Prezenčne Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

Cena

89 €

Lektorka ponúka inšpirácie nových cvičení zameraných na  multistimuláciu. Cieľom cvičení je zapojiť kognitívne a motorické funkcie seniora súbežne. Cvičenia sú charakteristické zábavou, stavajú na skúsenosti seniora, čo výrazne posilňuje ich motiváciu zostať aktívnym.  

Čo sa v kurze naučím?

  • Oboznámite sa s fungovaním kognitívnych funkcií u seniorov

  • Dozviete sa o význame multistimulácie v kognitívnom tréningu

  • Podporíte svoju tvorivosť realizáciou rôznych cvičení s podporou lektoriek

  • Uvidíte a zažijete si rôzne typy cvičení spolu s priamymi ukážkami z praxe.

Pre koho je kurz určený?

Inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, psychológov v sociálnych službách, trénerov pamäti, liečebných pedagógov, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Alexandra Palkovič

Andragogička, trénerka pamäti pôsobiaca v Centre MEMORY n.o. od roku 2018. Vedie tréningy pamäti pre ľudí v produktívnom a seniorskom veku. Venuje sa aj prednáškovej činnosti a propagácii tréningov pamäti a aktívneho starnutia.