Preskočiť na obsah

Odborná konzultácia

Neviete identifikovať problém v prístupe ku klientovi? Ťažko sa vám čítajú jeho potreby? Objednajte sa na odbornú konzultáciu a analyzujte problém s naším odborníkom.

Miesto

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

Odborná konzultácia sa realizuje v rozsahu 2 vyučovacích hodín.

Akú konzultáciu môžem absolvovať?

  • nastavenie individuálneho plánu klienta s demenciou

  • nežiadúce správanie klienta s demenciou- nástojčivosť, odmietanie, hnevlivosť až agresia

  • zvládanie stavov dezorientácie- potreba ísť domov, hľadanie ľudí a pod.

  • aktivizácia klienta s demenciou pri zníženej motivácii

  • komunikácia, keď tradičná zlyháva

  • práca s rodinou

  • iné

Čo si z konzultácie odnesiem?

  • Konkrétne odporúčania pre prax, ukážky metodického materiálu

Pre koho je konzultácia určená?

Odborní pracovníci sociálnych služieb, koordinátori podpory pre neformálnych opatrovateľov.

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.