Preskočiť na obsah

Odborná stáž

Získavajte skúsenosti a vedomosti priamo v praxi. Odborná stáž nie je len načúvanie, ale aj nadobúdanie, rozvíjanie zručností, skúseností, schopností priamo v praxi.

Miesto

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava

Cena

80 €

Odborná stáž sa realizuje v rozsahu 3 vyučovacie hodiny/ stáž
90 min. prax + 45 min. výklad

Akú stáž môžem absolvovať?

  • v podpore a vzdelávania rodín ( vedenie poradenstva, podporno-edukačné programy pre príbuzných)

  • v realizácii kognitívnej stimulácie ľudí s demenciou

Čo sa na stáži naučím?

  • Oboznámite sa s metodikou práce

  • Zúčastníte sa aktivity priamo s klientami a s lektorom

  • Dostanete odborný výklad k danej aktivite

Pre koho je odborná stáž určená?

Odborní pracovníci sociálnych služieb, koordinátori podpory pre neformálnych opatrovateľov.

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.