Preskočiť na obsah

Pozadie stavov dezorientácie u osoby s demenciou

Zvládnutie stavov dezorientácie u osoby s demenciou vo vyššom veku si vyžaduje dôkladné pozorovanie a hlbokú empatiu. Keď hovorí, že chce zomrieť, chce ísť domov, hľadá svojich rodičov je nutné rozumieť tomu, čo v danom okamihu reálne potrebuje. Je možné predchádzať jeho nástojčivému správaniu alebo emocionálnym výbuchom?

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Online

Cena

89 €

Čo sa v kurze naučím?

  • Oboznámite sa s procesom starnutia a jeho dôležitosti v živote človeka

  • Dozviete sa čo sú stavy dezorientácie a ako ich rozpoznáme

  • Sebazážitkovými cvičeniami sa ponoríte do vnímania človeka s kognitívnym deficitom

  • Naučíte sa ako pracovať s biografiou tak, aby bola prospešná pre nadviazanie dôveryhodného kontaktu

  • Porozumiete symbolike reči a správaniu ľudí s demenciou

  • Odnesiete si ako čítať emócie v stavoch dezorientácie

  • Tipy na zvládnutie stavu dezorientácie, čo funguje a čo je kontraproduktívne?

Pre koho je kurz určený?

Psychológov, liečebných pedaogov, sociálnych pracovníkov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie,zdravotné sestry, opatrovateľky, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.