Preskočiť na obsah

Práca s rodinou klienta s demenciou v sociálnych službách

Dátum

Čas

9:00 - 13:00
4 h

Miesto

online

Cena

49 €

Čo sa v kurze naučíte?

  • Význam udržiavania rodinných väzieb pre život klienta v zariadení soc. služieb

  • Ako komunikovať s rodinnými príslušníkmi klienta počas poskytovania soc. služby

  • Ako môže pomôcť primárna rodina adaptácii a spokojnému životu v zariadení soc. služieb

  • Aký je zmysel sociálnej anamnézy a pravidelných kontaktov pre tvorbu individuálneho plánu klienta

Pre koho je kurz určený?

manažérov a vedúcich pracovníkov, sociálnych pracovníkov, psychológov, liečebných a špeciálnych pedagógov.

Lektor

Mgr. Lukáš Behul