Preskočiť na obsah

Tréner pamäti - Trénovanie kognitívnych funkcií u dospelej populácie (Akreditovaný kurz)

Vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem o rozšírenie odborných vedomostí a zručností v oblasti tréningu kognitívnych funkcií u zdravej populácie. Obsah a štruktúra vzdelávacieho programu poskytne absolventovi teoretické, ale aj praktické vedomosti, ktoré sú podmienené praktickým nácvikom v teréne.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
h

Miesto

prezenčne v Centre MEMORY n.o.

28.-29.10. (vyhodnotenie kurzu, posledný blok vzdelávania)

Cena

459 €

Čo sa v kurze naučím?

  • Princípy fungovania kognitívnych funkcií u dospelého človeka

  • Ako zostaviť tréningový plán pre danú cieľovú skupinu

  • Realizovať metodiku tréningu pamäti, motorické cvičenia

  • Vytvárať nové inovatívne a kreatívne cvičenia pre skupinový tréning pamäti


    Po absolvovaní prvej časti kurzu nasleduje 2mesačná prax (absolvent vedie skupinu v zariadení alebo centre - zrealizuje min.8 stretnutí). Po ukončení praxe absolventa čaká analýza praxí a praktická skúška. Súčasť druhej časti (28.-29.10.2024) bude aj vzdelávací blok "Kreativita a multisenzorika v trénovaní pamäti".

Pre koho je kurz určený?

pracovníkov knižnice, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, aktivizačných pracovníkov v zariadeniach sociálnych zariadeniach.

Lektor

Mgr. Mária Wirth, PhD.

Mgr. Alexandra Palkovič
Mgr. Hana Navrátilová Zigmundová
Mgr. Simona Krakovská
Mgr. Jana Szeifová
Mgr. Zdeněk Gloz
PaedDr. Mária Čunderlíková