Preskočiť na obsah

Základy komunikácie s ľuďmi s demenciou

Rozdiel v komunikácii s človekom bez kognitívneho deficitu a človeka s demenciou je okamžite viditeľný. Kurz prináša základné princípy ako komunikovať pri bežných činnostiach tak, aby človek s demenciou sa cítil bezpečne a zároveň dostatočne rozumel situácii okolo neho.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Prezenčne - Centrum MEMORY, Mlynarovičova 21, Bratislava

Cena

89 €

Čo sa v kurze naučím?

  • Dozviete sa aké sú rozdiely medzi tradičnou formou komunikácie s ľuďmi bez kognitívneho deficitu a špecifiká komunikácie s ľuďmi s demenciou

  • Oboznámite sa so štádiami demencie a rozdielmi komunikácie medzi nimi

  • Naučíte sa aké sú zmyslové a kognitívne “prekážky” v komunikácii a ako ich prekonať

  • Oboznámite sa s podmienkami efektívnej komunikácie a zažijete aké je to byť "na druhej strane"

  • Dozviete sa ako správne identifikovať potreby človeka s demenciou a uspokojovať ich v každodennosti

  • Vyskúšate si formulovanie inštrukcií, aby boli pre človeka s demenciou zrozumiteľné

  • Budete sa orientovať v témach, ktoré sú na rozhovor vhodné a naopak, ktorým sa vyhýbať

  • Porozumiete nežiadúcemu správaniu človeka s demenciou a prehĺbite si empatiu voči nemu

Pre koho je kurz určený?

Inštruktorov sociálnej rehabilitácie,zdravotné sestry, opatrovateľky, dobrovoľníkov v sociálnych zariadeniach

Lektor

Mgr. Lukáš Behul

PaedDr. Mária Čunderlíková