Preskočiť na obsah

Základy komunikácie s ľuďmi s demenciou

Rozdiel v komunikácii s človekom bez kognitívneho deficitu a človeka s demenciou je okamžite viditeľný. Kurz prináša základné princípy ako komunikovať pri bežných činnostiach tak, aby človek s demenciou sa cítil bezpečne a zároveň dostatočne rozumel situácii okolo neho.

Dátum

Čas

9:00 - 16:00
8 h

Miesto

Prezenčne - Centrum MEMORY, Mlynarovičova 21, Bratislava

Cena

99 €

Čo sa v kurze naučíte?

  • Aké sú rozdiely medzi tradičnou formou komunikácie s ľuďmi bez kognitívneho deficitu a špecifiká komunikácie s ľuďmi s demenciou

  • Oboznámite sa so štádiami demencie a špecifikami komunikácie v jednotlivých štádiách ochorenia

  • Aké sú zmyslové a kognitívne “prekážky” v komunikácii a ako ich prekonať

  • Formulovať inštrukcie, aby boli pre človeka s demenciou zrozumiteľné

  • Orientovať v témach, ktoré sú na rozhovor vhodné a naopak, ktorým sa vyhýbať

  • Porozumieť nežiadúcemu správaniu človeka s demenciou a prehĺbite si empatiu voči nemu

Pre koho je kurz určený?

Manažérov a vedúcich pracovníkov, sociálnych pracovníkov, aktivizačných pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sestry, opatrovateľky

Lektor

PaedDr. Mária Čunderlíková

Mgr. Lukáš Behul
Mgr. Alexandra Palkovič