Preskočiť na obsah

ADDIT-CE

Medzinárodný projekt na včasnú diagnostiku Alzheimerovej choroby

Na unikátnom projekte spolupracujú vedci a biotechnologické firmy z Českej republiky a Slovenska. Tento projekt získal financovanie v rámci nového programu Excellence Hubs podporujúci centra excellence, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú inovačným ekosystémom v takzvaných "widening" krajinách, aby sa spojily a vytvorili lepšie väzby medzi akademickou pôdou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

Projekt ADDIT-CE znamená inováciu diagnostiky Alzheimerovej choroby a jej prevedenie do klinickej praxe v strednej Európe a získal takmer 5 miliónov EUR od Európskej únie na štyri roky. Tento unikátny projekt spája výskumné tímy z CEITEC MU, Masarykovej univerzity, FNUSA a Biomedicínskeho centra a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Očakáva sa, že toto partnerstvo posilní výskum a inovácie v oblasti diagnostiky AD a zavedie nové technológie do klinického managementu tejto choroby. Projekt ADDIT-CE navrhne aj vhodné národné plány boja proti demencii v zapojených regiónoch.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Brne a Bratislave, ktoré budú združovať všetkých aktérov poháňajúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké týmy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MU,  Lekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich rodiny budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká alzheimerovská společnost, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Regionálna vláda bude zapojená prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Jihomoravského inovačného centra.

Prepojené ekosystémy zjednotia výskumné a inovačné aktivity zamerané na nové diagnostické metódy a ich aplikácie. Projekt vytvorí spoločnú československú stratégiu zahŕňajúcu základný výskum a aplikovaný výskum v oblasti diagnostiky Alzheimerovej choroby. Vďaka tomuto prístupu sa dostanú nové špičkové technológie do klinickej praxe oveľa rýchlejšie a urychlia aj vývoj nových diagnostických nástrojov Alzheimerovej choroby. Projekt ADDIT-CE spája síly všetkých aktérov zapojených ekosystémov s cieľom revolučne zmeniť diagnostické prístupy demencie v oboch priateľských krajinách.