Preskočiť na obsah

Kreatívne metódy vo vzdelávaní dospelých a seniorov

Kreatívne metódy v práci so seniormi

Tento projekt vytvorilo konzorcium 4 organizácií. Počas pravidelných stretnutí sa partnerské organizácie navzájom inšpirujú a učia sa nové zaujímavé tvorivé metódy práci so seniormi.

Európska populácia starne a nároky na seniorov sa zvyšujú. Počas svojho aktívneho života neboli seniori vystavovaní potrebe výrazne tvorivého prístupu v rôznych aktivitách.

Týmto projektom, by sme radi ukázali potrebu pracovať aj na tejto aktivite. Tvorivosť v projekte sú nové - kreatívne metódy, ale aj samotný produkt našej činnosti.

Počas našich vzájomných stretnutí sa budeme inšpirovať v tvorivom prístupe a inom pohľade na tréningové metódy.

Projektový tím vytvoril inovatívne prístupy ako trénovať kognitívne funkcie inak ako tradičnou formou pero-papier. 

Inšpiroval sa tancom, domácim prostredím, bubnovacími paličkami a escaperoomom.

Metodika je spracovaná tak, aby každý kto pracuje so seniormi získal inšpiráciu a praktické odporúčania. 

Na konci projektu prinesieme sumár skúsenosti, ktoré sme nadobudli a ktoré budú vedieť použiť aj naši kolegovia z praxe. 

Odborný tím

Mgr. Mária Wirth, PhD.
Mgr. Alexandra Palkovič

Partneri

https://www.terapeutika.sk/

Spokojený senior – KLAS z.s.

Rezekne Academy of Technologies

Tento projekt je financovaný z grantov EÚ programu Erasmus plus. Projekt s viacerými príjemcami vrámci projektu ERASMUS +, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA227-ADU-0940390.