Preskočiť na obsah

Kreatívne metódy vo vzdelávaní dospelých a seniorov

Kreatívne metódy v práci so seniormi

Medzinárodný projektový tím vytvorili štyri organizácie. Naše Centrum MEMORY zo Slovenska, OZ Terapeutika v spolupráci s zaridením sociálnych služieb Arcus Košice, KLAS Spokojený senior z Brna a ECS organizácia z Lotyšska.

Našim cieľom bolo vytvoriť inovatívne, kreatívne metódy trénovania pamäti so zameraním na multisenzorickú stimuláciu, bez použitia pera a papiera. Metódy by mali byť vhodné pre všetkých seniorov bez ohľadu na úroveň kognitívnych funkcií, čiže tak ako pre zdravých seniorov, tak aj pre seniorov s kognitívnym deficitom.

Inšpirovali sme sa tancom, domácim prostredím, bubnovacími paličkami a escaperoomom.

Metodika je spracovaná tak, aby každý kto pracuje so seniormi získal inšpiráciu a praktické odporúčania. 

Výsledky projektu spolu s konkrétnymi metodikami a návodom ako techniky používať nájdete na stránke www.creativemethods.webnode.sk

Odborný tím

Mgr. Mária Wirth, PhD.
Mgr. Alexandra Palkovič

Partneri

https://www.terapeutika.sk/

Spokojený senior – KLAS z.s.

Rezekne Academy of Technologies

Tento projekt je financovaný z grantov EÚ programu Erasmus plus. Projekt s viacerými príjemcami vrámci projektu ERASMUS +, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA227-ADU-0940390.