Preskočiť na obsah

ERASMUS +

Kreatívne metódy v práci so seniormi

Tento projekt vytvorilo konzorcium 3 organizácií. Počas pravidelných stretnutí sa partnerské organizácie navzájom inšpirujú a učia sa nové zaujímavé tvorivé metódy práci so seniormi.

Európska populácia starne a nároky na seniorov sa zvyšujú. Počas svojho aktívneho života neboli seniori vystavovaní potrebe výrazne tvorivého prístupu v rôznych aktivitách.

Týmto projektom, by sme radi ukázali potrebu pracovať aj na tejto aktivite. Tvorivosť v projekte sú nové - kreatívne metódy, ale aj samotný produkt našej činnosti.

Počas našich vzájomných stretnutí sa budeme inšpirovať v tvorivom prístupe a inom pohľade na tréningové metódy.

Na konci projektu prinesieme sumár skúsenosti, ktoré sme nadobudli a ktoré budú vedieť použiť aj naši kolegovia z praxe. 

Odborný tím

Mgr. Mária Wirth, PhD.
Mgr. Alexandra Palkovič

Partneri

ARCUS

Spokojený senior – KLAS z.s.

Rezekne Academy of Technologies

Tento projekt je financovaný z grantov EÚ programu Erasmus plus. Projekt s viacerými príjemcami vrámci projektu ERASMUS +, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA227-ADU-0940390.