Preskočiť na obsah

INDEED

Innovation for Dementia in the Danube Region

V dôsledku demografických zmien sa demencia stáva rastúcou spoločenskou výzvou v Dunajskom regióne. Kvalita starostlivosti o ľudí s demenciou však zaostáva za európskymi štandardmi v zmysle vedomostí, zručností a spolupráce zdravotníckych pracovníkov, dostupnosti špecifických služieb a využívania asistenčných technológií. Dunajský región taktiež trpí emigráciou zdravotníckych pracovníkov. 

Hlavným cieľom projektu INDEED je zlepšiť starostlivosť o ľudí s demenciou v Dunajskom regióne a prispieť k implementácii národných stratégií v oblasti demencie, s cieľom zvýšiť kvalitu života ľudí s demenciou a ich opatrovateľov. 

Táto intervencia pozostáva z 3 modulov: interdisciplinárne vzdelávanie (CAMPUS), nástroj networkingu (CONNECT) a poradenská služba v oblasti podnikania (COACH). 

INDEED posilní kompetencie viacerých profesií zahrnutých do starostlivosti o ľudí s demenciou, zlepší ich spoluprácu a koordináciu, zlepší kvalitu a dostupnosť služieb a posilní vývoj inovatívnych zariadení starostlivosti a podnikateľských modelov. Intervencia bude realizovaná formou kombinovaného učenia, evaluovaná v pilotných aktivitách v štyroch krajinách a diseminovaná smerom k vyššie uvedeným cieľovým skupinám.

Cieľom projektu je vytvorenie online platformy INDEED v štyroch jazykových mutáciách, kde prostredníctvom vzdelávacieho modulu a networkingu, profesionáli nájdu všetky dôležité informácie o demencii na jednom mieste.

Odborný tím

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Simona Krakovská
Mgr. Sabine Gergely
Mgr. Alexandra Palkovič
Mgr. Viera Jurkovičová

Partneri

Interreg Danube

Projekt je realizovaný vďaka podpore grantovej platformy Európskej únie Interreg Danube Transnational Programme.

Slovenská psychiatrická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti

Asociovaný partner je Slovenská psychiatrická spoločnosť v zastúpení MUDr. Márie Královej, PhD.