Preskočiť na obsah

SORED

Sociálne reprezentácie demencie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku

Demencia je v našej krajine diagnostikovaná neskoro, čo vedie k nemožnosti poskytnutia pomoci pacientom a ich rodinám. Príčinou môže byť to, že demencia sa spája so strachom, stigmou či dokonca metaforou "živej smrti". Cieľom projektu je skúmať sociálne reprezentácie spájajúce sa s demenciou u relevantných cieľových skupín a identifikovať tak bariéry vyhľadávania pomoci u ľudí so symptómami demencie. Porozumenie tomu, ako ľudia vnímajú problematiku kognitívneho zdravia a jeho protipól – demenciu – je dôležité pre zodpovedanie otázky týkajúcej sa ich následného správania pri vyhľadávaní pomoci.

Metodológia výskumu pokrýva široké spektrum kvalitatívnych metód skúmania sociálnych reprezentácií špecifických pre cieľové skupiny participantov – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, ľudí s demenciou a ich príbuzných.

Cieľom výskumu je na základe získaných poznatkov navrhnúť model vyhľadávania pomoci a intervenciu v podobe osvetovej kampane, ktorá pomôže bojovať proti dehumanizácii, diskriminácii a stigmatizácii, ktorú ľudia s demenciou v našej spoločnosti každodenne zažívajú.

Odborný tím

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Mgr. Sabine Gergely
Mgr. Viera Jurkovičová
Mgr. Simona Krakovská
Mgr. Hana Zigmundová
Mgr. Mária Wirth, PhD.

Partneri

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK

Hlavný riešiteľ projektu:
Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.