Preskočiť na obsah

EWA - Early Warning of Alzheimer

STUDICODE je spoločná iniciatíva štyroch partnerov vo vysokoškolskom vzdelávaní a odbornej príprave v Nemecku a juhovýchodnej Európe. Cieľom STUDICODE je vytvoriť a realizovať spoločný online kurz o demencii pre študentov.

Prostredníctvom zlepšovania vzdelávania o demencii sa projekt zameriava na zlepšenie starostlivosti o ľudí s demenciou a kvalitu života ľudí s demenciou. Okrem toho sa projekt zvyšovaním kvalifikácie lektorov pri vývoji online kurzu snaží stimulovať tvorbu ďalších online kurzov v podobných oblastiach medicíny.

STUDICODE je nový z hľadiska 1) zavádzania moderných internetových vzdelávacích formátov do vzdelávania o demencii; 2) poskytnutie príkladu interdisciplinárneho zdieľaného učenia a 3) sprostredkovanie koncepcie starostlivosti o demenciu zameranú na človeka.

STUDICODE je synergický s projektom INTERREG-Danube spolufinancovaným EÚ “INDEED” (Inovácia pre demenciu v dunajskom regióne), do ktorého sú zapojené partnerské inštitúcie (TUM-MED, MCB, UL, UMF).

Kľúčovým výstupom projektu INDEED je komplexný súbor voľne dostupných, viacjazyčných vzdelávacích materiálov pre vzdelávanie a odbornú prípravu odborníkov (nie študentov) zapojených do starostlivosti o demenciu.

Testovanie a plné nasadenie vzdelávacieho programu prebieha na platforme moodle.

Viac informácii nájdete na https://studicode.med.tum.de/en

Projektový tím:

Mgr. Simona Vytykáčová

Mgr. Alexandra Palkovič (palkovic@centrummemory.sk)