Preskočiť na obsah

Čo je to demencia?

Demencia je postupná strata kognitívnych schopností a ide o nezvratný patologický proces v mozgu.

Demencia je dôsledok

  • poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr

  • neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide degenerovanie nervových buniek) a proces je nezvratný, ochorenie nie je vyliečiteľné

  • demencia je dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) a dôsledok poškodenia cievneho zásobenia mozgu.

Príčinou demencie môže byť až 60 rôznych ochorení. Niektoré sú liečiteľné, ale väčšina nie. Napr. ochorenie štítnej žľazy alebo niektoré formy depresie, ktoré vyvolávajú demenciu je možné vyliečiť.

Čo sa odohráva v ľudskom mozgu?

Najčastejšie sa stretávame v praxi s demenciou spôsobenou Alzheimerovou chorobou. Alzheimerova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie, u ktorého dochádza k hromadeniu chorých bielkovín v mozgu. 

β-amyloid sa hromadí do priestoru medzi nervovými bunkami a tvorí tzv. senilné plaky. 

Vo vnútri nervových buniek dochádza k ukladaniu fosforylovaného tau proteínu a tvorí tzv. neurofibrilárne klbká. 

Dôsledkom je potom úbytok neurónov, zmena štruktúry mozgu a celková atrofia mozgu. Neuróny nemôžu vzájomne komunikovať a vykonávať svoju funkciu - prenos informácií.

Ako rýchlo progreduje demencia?

Prechodnou fázou medzi normálnym stavom v oblasti celkovej kognitívnej výkonnosti a demenciou je mierna kognitívna porucha (MCI). Je to stav, nie choroba. Títo ľudia sú úplne sebestační, sťažujú sa však na to, že si ťažko pamätajú.

Psychologickým vyšetrením sa zistí porucha kognitívnych funkcií, ktorá však ešte nie je tak závažná, ako pri syndróme demencie a nezodpovedá normálnemu procesu starnutia. Stav sa môže zhoršiť a asi u 10 percent z nich po roku je diagnostikovaná demencia.

Ale asi u 40 -50% sa do roka problémy s pamäťou normalizujú. Príčinou môže byť prechodná choroba, užívanie niektorých liekov alebo depresia.

Ľuďom s MCI sa odporúča každodenná pohybová a mentálna aktivita, udržiavať sociálne kontakty, neužívať lieky – hypnotiká, nepiť alkohol a raz ročne absolvovať vyšetrenie kognitívnych funkcií.

Väčšina demencií sa rozvíja pomaly a je ťažké odlíšiť mierne poruchy pamäti od normálneho starnutia a včasných prejavov demencie. Preto je dôležité absolvovať pravidelné kontrolné vyšetrenia, aby sa v prípade potreby začala včasná liečba demencie.