Preskočiť na obsah

Terapeuticko - aktivizačný program

Terapeuticko- aktivizačný program je intervenciou odborníkov, ktorá cielene a špecifickým spôsobom stimuluje kognitívne, fyzické schopnosti. Pomáha upevňovať sociálne väzby, schopnosť komunikácie a emocionálnej vyrovnanosti.

Program je zostavený tak, aby prijímateľ sociálnej služby z nej profitoval a dokázal na nej v čo najsamostatnejšej miere participovať. 

Aktivizačné programy sa zameriavajú na pestrú ponuku podnetov, ktoré prirodzene motivujú človeka do činnosti. 

Terapeutické programy sa zameriavajú na iné možnosti sebaprejavu, spracovávania emócie, rovnako však aj možnosti relaxácie.  Ide o programy, ktoré využívajú hudobné, výtvarné, pohybové, dramatické ako aj pracovné techniky. Terapeutické programy realizujú odborní zamestnanci v rámci každodennej intervencie.

d85a6351.jpg

Komunita

  • Umožňuje nadväzovanie a upevňovanie sociálnych vzťahov, čím podporuje komunikačné zručnosti.

  • Podporuje orientáciu v realite zdieľaním aktuálnych udalostí, výročí

  • Vytvára priestor na spoluprežívanie a zdieľanie pocitov, myšlienok a názorov.

  • Využíva skupinové a individuálne rozhovory.

Program pre udržiavanie sebaobslužných činností

  • Pomáha udržiavať osvojené zručnosti a schopnosti (obliekanie, stravovanie...), ktoré sú zautomatizované a nie je potrebné sa učiť  novému.

  • Cieľom je dosiahnuť, aby klient danú činnosť vykonával samostatne a tým sa oddialila jeho závislosť na okolí.