Preskočiť na obsah

Čo ponúka špecializované zariadenie

Poskytujeme celodennú starostlivosť osobám s demenciou v špecializovanom zariadení ambulantnou formou s kapacitou 26 klientov.

d85a6702.jpg

Poskytované služby

 • Sociálne poradenstvo 

 • Sociálna rehabilitácia 

 • Rozvoj pracovných zručností

 • Pomoc pri odkázanosti fyz.osoby na pomoc inej fyz.osoby podľa prílohy č. 3  a v rozsahu prílohy č.4 Zákona 448/2008 Z.z

Prínos špecializovaného zariadenia ambulantnej formy

Prínos pre prijímateľa sociálnej služby - klienta

 • Stimulácia mentálnych a fyzických schopností aktivizačným programom

 • Podpora psychickej pohody prostredníctvom terapeutických programov

 • Prevencia sociálnej izolácie

 • Podpora kontinuity života v prirodzenom domácom prostredí

Prínos pre rodinu

 • možnosť pokračovať v zamestnaní 

 • podpora rodinnej súdržnosti,

 • oddialenie umiestnenia v pobytovej sociálnej službe

 • regenerácia síl opatrovateľa počas pracovných dní

 • bezplatné odborné poradenstvo