Preskočiť na obsah

Cenník a prevádzka

Základná sociálna služba
12,90 € / deň

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti / 7,00 €
Desiata, obed, olovrant / 5,90 €

Nadštandardná sociálna služba
+ 5,30 € / deň

Koncentračno-pohybová aktivizácia  
Remotivačný program  
Aktivizačno-terapeutický program

Doplnková služba - sprchovanie, strihanie nechtov, umývanie vlasov / 10,00 €

Platbu za sociálnu službu je možné vykonať prevodom na bankový účet alebo v hotovosti.

Prevádzkové hodiny ŠZa

Pondelok - piatok: 07:30 hod - 16:45 hod

ŠZa sa odporúča seniorom, ktorých dochádzanie do Centra MEMORY n.o. nadmerne fyzicky nevyčerpáva, imobilným, resp. tým, ktorým ich zdravotný stav dovoľuje zúčastňovať sa aktivizačných a terapeutických programov. Taktiež je vhodný pre osoby, ktorým vyhovuje celodenný pobyt v kolektíve.


Časový harmonogram dňa

Prijímateľ sociálnej služby prichádza  a odchádza zo ŠZa Centrum MEMORY n.o. do domáceho prostredia v sprievode svojho rodinného opatrovateľa, alebo inej blízkej osoby.

07:30 - 09:00 komunita, príchod klientov
09:00 - 10:00 pohybovo-koncentračné cvičenie
10:00 - 10:30 desiata
10:30 - 12:00 terapeuticko-aktivizačný program
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:15 oddych, možnosť voľného/ individuálneho programu
14:15 - 15:30 terapeuticko-aktivizačný program v rámci podávania kávy a olovantu
15:30 - 16:45 komunita, odchod klientov domov