Preskočiť na obsah

Stravovanie

Stravovanie klientov prebieha v jedálni, ktorá spĺňa hygienické podmienky. Režim stravovania je rozdelený do troch podávaných jedál: desiata, obed a olovrant. Za výber jedál zodpovedá zdravotná sestra v spolupráci s gazdinou. Dbáme na to, aby strava bola pestrá a spĺňala kritériá výživových hodnôt vhodných pre seniorov.

Stravné jednotky

Desiatu a olovrant pripravuje gazdiná. Pri príprave jedál sa prihliada na špecifiká v stravovaní klientov ako sú diéty a alergie. 

Obedy sú dovážané v termoportoch od firmy I.E.G. stravovacie služby. 

d85a6457.jpg

Stolovanie, asistencia pri stravovaní a pitný režim

Dbáme nielen na úpravu stolovania, ale aj jedla na tanieri tak, aby podporovala sebestačnosť klienta. Klientom s vyšším stupňom demencie podávame stravu na modrých tanieroch, na ktorých je jedlo dobre viditeľné a odlíšiteľné. Rešpektujeme individuálny čas klienta potrebný na konzumáciu tak, aby teplota jedla bola zachovaná. 

Asistencia pri stravovaní je realizovaná s citlivosťou na s ohľadom na zachované schopnosti klienta. Zohľadňuje sa jeho aktuálna dispozícia, čo znamená, že asistenciu pri stolovaní vykonávame v prípade, ak klient v daný čas nie je toho schopný sám. 

Pitný režim je zabezpečovaný počas celého dňa a to formou ponúknutia nápoja v presne daných časových intervaloch.