Stravovanie

Stravovanie klientov prebieha v jedálni, ktorá spĺňa hygienické podmienky. Režim stravovania je rozdelený do troch podávaných pokrmov: desiata, obed a olovrant. Výber pokrmov zabezpečuje zdravotná sestra v spolupráci s gazdinou. Dbáme na to, aby strava bola pestrá a spĺňala kritériá výživových hodnôt vhodných pre seniorov.

Stravné jednotky

Desiata a olovrant sú pripravované našou gazdinou. Suroviny na prípravu pokrmov sú zabezpečené donáškou od firmy Tesco. Na podporu výživy a podporu zažívacieho traktu je do jedálnička zaradené 3x v týždni ovocie. Prihliadame na špecifiká v stravovaní ako diety a alergie. 

Obedy sú dovážané v termoportoch od firmy I.E.G. stravovacie služby. 

Vzhľadom k tomu, že u ľudí s demenciou je zvýšený energetický výdaj klienti majú počas dňa k dispozícii na miske sezónne ovocie, prípadne slané keksy.

d85a6457.jpg

Stolovanie, asistencia pri stravovaní a pitný režim

Dbáme nielen na úpravu stolovania, ale aj jedla na tanieri tak, aby podporovala sebestačnosť klienta. Z toho dôvodu klientom s vyšším stupňom demencie podávame stravu na modrých tanieroch, na ktorých je jedlo dobre viditeľné a odlíšiteľné. Rešpektujeme individuálny čas klienta potrebný na konzumáciu tak, aby teplota jedla bola zachovaná. 

Asistencia pri stravovaní je realizovaná realizovaná s citlivosťou a s ohľadom na zachované schopnosti klienta. Zohľadňuje sa jeho aktuálna dispozícia, čo znamená, že asistenciu pri stolovaní vykonávame v prípade, ak klient v daný čas nie je toho schopný sám. 

Pitný režim je zabezpečovaný počas celého dňa a to formou ponúknutia nápoja v presne daných časových intervaloch. Personál má tak možnosť si odsledovať pitný režim u klienta.  Okrem toho je na mobilnom vozíku pripravený nápoj v sklenenom džbáne s kohútikom, v zimných mesiacoch v termoske s dávkovačom tak, aby si klient, ak má potrebu mohol doplniť tekutiny aj sám. Mobilný nápojový vozík je vždy v tom priestore, kde sa klienti v danom čase zdržiavajú. Do pitného režimu zaraďujeme okrem vody, aj ochutené vody s citrusmi, s bylinkami, s ovocnou šťavou, alebo čaje.